Η Εταιρεία

Γιατί να μας προτιμήσετε;

Από το 1988, η εταιρεία Παπαδημητρίου ΟΕ βρίσκεται δίπλα σας, για την την υποστήριξη σε Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.

Εμπειρία

26 Χρόνια Εμπειρίας

Η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται Μαβίλη 3 στη Θεσσαλονίκη.